top of page

Förslag på en magasin layout som skulle handla om porträttkonst. Uppgiften var att ta fram en framsida, ingress, mittuppslag och en plocksida.

bottom of page